AKADEMİK VE TEKNİK RAPORLAR

 
  • 04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği gereğince Akademik,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018/14 Genelgesi kapsamında Teknik,

Raporların hazırlanması süreçlerinde üniversiteler ile görüşülmesi, teknik ekibin saha çalışmalarında ve bilgi ve belgelerin temin edilmesi konularında destek verilmektedir.