KIYI TESİSLERİ RİSK DEĞERLENDİRME VE ACİL MÜDAHALE PLANLARI

Kıyı tesisleri için, risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı, denizde meydana gelen petrol ve/veya kimyasal döküntü olayına kıyı tesisinin, etkin ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerçekleştirebilmesi amacı ile hazırlanan, olaydaki komuta sistemine dayalı bir organizasyon yapısını içeren, gerekli müdahale ekipmanları belirleyen, lojistik, haberleşme ve basın unsurlarını da içeren bir plandır.

Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı (KAMP) onay prosedürü;

  1. Planın Sunum Süreci

4 (dört) nüsha olarak hazırlanan KAMP raporu onaylanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne sunulur.

  1. İnceleme Süreci

Firma tarafından hazırlanan KAMP raporu, KAMP İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenerek onaylanmak üzere Bakanlığa sunulur.

  1. Onay Süreci
  2. Güncellenme Süreci

Kıyı tesisleri, azalan/artan–değişen imkân ve kabiliyetleri ile ilgili her türlü değişikliği, değişikliğin olduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazıyla, Yıllık durum raporunu ise her yılın Aralık ayında Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Denizde ve karada döküntü olaylarına müdahale operasyonları kirliliğin kaynağına da bağlı olarak oldukça tehlikeli işlerdir. İyi planlanmış, dokümante edilmiş ve tatbikatlar ile eksiklikleri belirlenip giderilmiş bir müdahale hazırlık programının olması gerekmektedir.

NOW Danışmanlık olarak, deneyim ve bilgi birikimimiz ile hazırladığımız acil müdahale planları ile kıyı tesislerine müdahale operasyonlarında yol gösterici hususları vurgulamaktayız.