SERA GAZI EMİSYON RAPORLARI

 

Sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması ve doğrulayıcı kuruluşların akreditasyonu tebliği kapsamında raporlar hazırlanır. TÜRKAK tarafından ISO 14065 standardına göre akredite edilmiş kuruluşlar bu konuda danışmanlık hizmeti vermeye yetkilidir. İlgili yönetmelik/tebliğ maddeleri ve bazı şartları aşağıdaki gibidir;
Doğrulayıcı kuruluşların nitelikleri

MADDE 34 – (1) Doğrulayıcı kuruluşların;

  • a) Türkiye’de kurulmuş kurum veya kuruluş olması,
  • b) Bütün faaliyetlerden ve iletişimden sorumlu bir “sorumlu müdür” görevlendirmesi,
  • c) Sorumlu müdüre bağlı ve kalite yönetiminden sorumlu bir “kalite yöneticisi” görevlendirmesi,
  • ç) EK-2’de yer alan niteliklere sahip en az üç adet baş doğrulayıcıyı tam zamanlı istihdam etmesi,
  • e) Bu Tebliğ kapsamında istihdam edilen tüm personelin EK-2’de verilen nitelikleri haiz olması,