SIFIR ATIK BELGE SÜRECİ

BİNA/YERLEŞKE İÇİN SIFIR ATIK BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU

BİNA/YERLEŞKE İÇİN SIFIR ATIK BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU

Kriter-1

Kriter-2

Kriter-3 

Kriter-4

Kriter-5 

Kriter-6

Kriter-7

Kriter-8

Oluşan kâğıt-karton, cam, metal, plastik ve kompozit atıkları diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek.

Oluşan atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıkları ayrı olarak biriktirmek.

Tehlikeli özellik gösteren atıklar   ve   tıbbi atıkları ayrı olarak biriktirmek.

Organik atıkları ve yemek artıklarını, yoğun oluşum gösteren çay ocakları, kafeterya, yemekhane gibi noktalarda ayrı olarak biriktirmek.

Biriktirme ekipmanlarında renk kriterine uymak, atık türüne özgü bilgilendirici işaret veya yazıların yer almasını sağlamak.

Tüm biriktirme ekipmanlarının doğru hacim, adet ve özellikte olmasını sağlamak.

Biriktirilen atıkları lisanslı atık işleme tesislerine/belediye toplama sistemine teslim edilmek üzere, oluşturulan geçici depolama alanında toplamak

Sıfır atık yönetim sistemine ilişkin gerekli bilgilendirme eğitimleri vermek.

SIFIR ATIK BELGESİ ÖRNEĞİ