Atık Yönetimi Danışmanlığı


Entegre Atık Yönetimi Hiyerarşisi, atık yönetiminin hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlar. Bu hiyerarşide, atığın kaynağında önlenmesi ve azaltılması öncelikli adımdır. Atık üretiminin önlenemediği durumlarda ise tekrar kullanım ve geri dönüşüm aşamaları uygulanır. Geri dönüşümün de yapılamadığı atık türleri için de düzenli depolama yöntemi gerçekleştirilir.

Atık üreticisinin, atığın oluştuğu noktadan geri kazanım, bertaraf/imha noktasına kadar müteselsilen sorumlu olduğu bir süreçte, atığın oluştuğu noktadan itibaren yapılması gerekenlerin bilinmesi ve bir plan oluşturularak sorumluların bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Uygulanabilir ve verimli bir atık yönetimi için, atıkların oluşumundan bertarafına/geri kazanımına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetilmesi zorunludur. NØW Consulting & Training A.Ş olarak, Çevre Mevzuatı kapsamında, atıkların kaynağında oluşumunun önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve doğal kaynak kullanımının verimliliği konularında çalışmalar yapılmaktadır.

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden onay almakla yükümlüdürler.