ATIK İŞLEME VE GERİ KAZANIM
DANIŞMANLIĞI


Sürdürülebilir atık yönetimi, atıkların kaynak olarak değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu bilinçten hareketle, gerek kamu gerekse özel sektörde oluşan atıkların minimize edilmesi, atık yönetimi metotları geliştirilmesi ve atıktan enerji elde edilmesi konularında çözümler üretiyoruz.

 • Kentsel ve endüstriyel atıkların toplanması, geri kazanımı ve bertarafı,
 • Toplama – ayırma tesisleri,
 • Mekanik, biyolojik ön arıtma,
 • Kompost sistemleri
 • Atıktan enerji kazanımı

Bu kapsamda firmamız bünyesinde tehlikeli, tehlikesiz, inert ve özel atıklarla ilgili olarak kurulması planlanan, atık geri kazanım, atık geri dönüşüm, atık ara depolama ve atık bertaraf tesisleri için ayrı ayrı ve anahtar teslim danışmanlık yapılmaktadır.

 • Yer Seçimi Çalışması Yapılması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Makine-Ekipman Seçimi Yapılması
 • ÇED Kararlarının Alınması
 • Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre İzin ve Lisansı Belgelerinin Alınması
 • Anahtar Teslim Teknik Danışmanlık Yapılması