ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE
VE AAT İŞLETME


Günümüzde su kaynakları hızla azalmaktadır. Su kullanımı sonrasında oluşan atıksuların doğru yönetilmesi sürdürülebilir yaşamın gerekliliklerindendir. Evsel ve endüstriyel atıksuların gerek alıcı ortam gerekse alt yapı sistemlerine deşarj edilmeden önce deşarj limitlerini sağlamak amacıyla atıksu arıtma tesisi kurulması zorunludur.

SU ve ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRME ve ATIKSU GERİ KAZANIMI

ATIKSU ARITMA

İşletmelerden kaynaklanan atıksulardan yönetmeliklerce belirlenmiş usullere göre numune alınarak laboratuarımızda analizleri yapılır. Analiz sonucu ve alıcı ortam deşarj limitleri doğrultusunda en ekonomik ve en verimli Atıksu Arıtma Tesisi projelendirilir.

SU ARITMA

Ülkemizdeki birçok su kaynağı, içme ve genel kullanım koşullarına uygun olmadığı için istenilen su kalitesine göre değişik arıtma kademelerinden geçirilmektedir. İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun arıtma sistemleri projelendirilir.

ATIKSU GERİ KAZANIMI

Günümüzde, hızla artan nüfus ve sanayileşme su kullanımı arttırmaktadır. Ancak bunun tersi olarak su kaynakları giderek azalmakta olduğundan su kullanım maliyetleri artmaktadır. İşletme maliyetlerinin düşürülmesi ve çevreci yaklaşımlarla önem kazanan sürdürülebilir üretim kapsamında geri kazanım önem kazanmaktadır.

 • Evsel atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun, arıtma tesisinden geçirilerek yeşil alan sulamasında kullanılması,
 • Gri su olarak adlandırılan, tuvalet atıkları dışındaki evsel atık suların; lavabo, duş, küvet ve mutfak kaynaklı atık suyundan oluşan suyun, daha düşük maliyetle biyolojik olarak arıtılıp kullanım suyu olarak geri kazanımı,
 • Endüstriyel atık suların da arıtıldıktan sonra veya ham olarak daha ileri arıtma teknolojileri kullanılarak geri kazanılması ve endüstride kullanım suyu/ üretim proses suyu olarak kullanılması

Yaygın olarak kullanılmakta olan atıksu geri kazanım uygulamalarıdır.

ARITMA TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ VE DANIŞMANLIĞI

Arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı kadar verimli işletilmesi de çok önemlidir. Doğru işletilmeyen tesisler ekstra işletme maliyetlerine neden olur. Giriş ve çıkış sularının düzenli takip edilmesi ve analizlerinin yapılması, varsa sorunların giderilmesi için büyük önem taşır.

Atık su arıtma tesisi işletmeciliği ve danışmanlığı kapsamındaki çalışmalarımız;

 • Deşarj İzin Belgesi alınması için gerekli iş/ işlemlerin yapılması,
 • Mevzuat takibinin yapılması ve bilgilendirme,
 • İşletme bünyesindeki sorumlu personele arıtma ve işletimi konusunda eğitim verilmesi,
 • Arıtma tesisinde kullanılan kimyasal ve ekipmanların temini,
 • Haftalık mekanik kontrolünün yapılması,
 • Haftalık olarak numunelerin alınması, analizlerin yapılması ve raporlanması,
 • Tesisin verimli ve ekonomik çalışması için gereken revizyonlar ve/veya iyileştirmeler hakkında bilgilendirme,
 • Tesisin kullanım ömrünü uzatmak üzere yapılacakların incelenip uygulanması