EĞİTİM VE KARİYER

Firmamızda değerin temeli olan emeğin doğru konumlanmasında dinamik yapımıza ve hızlı karar alma becerimize güveniyoruz. Çalışanlarımız arasında sağladığımız yüksek rotasyon becerisi çalışma yaşamında onlar için 360 derece görüş sağlamakta bilgi ve birikimlerine katkıda bulunmaktadır. Bu açıdan NØW Consulting & Training A.Ş. aile fertlerinin her birisi için insan kaynakları uzmanlarımız tarafından birebir kariyer planlamaları yapılmaktadır. Çalışanlarımızın potansiyelleri, yetenekleri, bilgi ve becerileri göz önünde bulundurularak kendi kariyerleri için ulaşmak istedikleri hedeflere yürürken hep yanlarında oluyoruz .

Mentorlük, şirket içi yetkinlik akademisi ve dış kaynaklı mesleki-teknik eğitimler çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini daha üst seviyeye taşımak için kullandığımız araçlardandır.

Mentorlük:  NØW Consulting & Training A.Ş. ailesindeki sektörü bilen, konusunda uzman, alanında güçlü bilgi ve beceri sahibi olan gönüllü mentorlerimizle işe yeni başlayanlar ve rotasyonla bölüm değiştiren çalışanlarımıza kariyer yolunda yetkinliklerini artırarak destek oluyoruz.

 

Yetkinlik Akademisi: Her yıl başında insan kaynakları ve ilgili departman ile yapılan çalıştayla pozisyon bazlı eğitim ihtiyaç analizi yapılmakta ve eğitim konuları belirlenmektedir. Çalışanlarımızın bilgi birikim ve becerilerini bir üst seviyeye taşımayı amaçlayan bu program, hangi pozisyonda çalışırsa çalışsın yaptığı işin firmamıza ve çevreye sağladığı katkı ile ilgili farkındalığı da artırmaktadır. 

Dış Kaynaklı Mesleki ve Teknik Eğitimler: Sürekli eğitim anlayışımızla mentorlük ve yetkinlik akademisi programlarımızın yanı sıra  alanında uzman eğitim kurumlarından da yıl içinde eğitimler alıyoruz.