NOW Danışmanlık, tecrübeli mühendis kadrosuyla “Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ” , ”Çevre Denetim Yönetmeliği” , ”Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ve diğer Çevre Mevzuatları kapsamında firmanıza, gerek yasal zorunluluklar çerçevesinde, gerekse firmanızın çevresel hassasiyeti sonucu oluşan talepleriniz doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yükümlülüğü olan kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin yönetmeliğe uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek ve tesis içi yıllık iç tetkik denetimlerini yapmak üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

İlgili yönetmelikler kapsamında firmamız işletmenizi değerlendirmeye alır, kapsam belirleme çalışması yaparak durum raporu oluşturur, rapor sonucunda en doğru yol haritasını çizerek gerekli Çevre İzin ve Lisansınızı almanız konusunda  NOW Danışmanlık  tarafından verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde, Çevre Görevlileri tesislerinizde görevlendirilmektedir.

Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında olmayan firmalar ile ilgili olarak Çevre İzni Kapsam dışı Yazısı alınmakta olup, yasal bildirim ve beyan yükümlülükleri tarafımızdan eksiksiz olarak yönetmeliklerde belirtilen sürelerde yerine getirilmektedir.

Kısaca;

 • Çevre Görevlisi Belgesine sahip en az bir personelimizi ilgili yönetmelikte belirtilen süre içerisinde tesisinizde görevlendirmek,
 • Çevre Yönetim süreci ile ilgili faaliyetlerinizi koordine etmek,
 • Tesis faaliyetlerinin, çevre mevzuatına uygunluğunu kontrol etmek, uygunsuzluk durumunda idari ve teknik personelinize bilgi vermek, yazılı önerilerde bulunmak,
 • Çevre mevzuatı kapsamında alınması veya yenilenmesi gereken, izin/lisan veya belgelerle ilgili başvuruları yapmak, işlemleri takip etmek, sonuçlandırmak,
 • Tesiste yılda en az bir defa, ilgili mevzuat uyumluluğu açısından iç tetkik yapmak,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca / İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılacak haberli denetimler esnasında, sorumlu çevre görevlisini hazır bulundurmak,
 • Tesis personeline yılda en az bir defa, çevre mevzuatı ve genel çevre bilinci gibi konularda eğitim vermek ve olası çevre kazalarında alınması gereken tedbirler kapsamında tatbikat çalışmaları yapmak,
 • Tesis ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü arasındaki yazışmaları takip etmek. Yapılan haberli denetimlerde tesiste yer almak ve denetim ekibine eşlik etmek.

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Hakkında  listeleri;

 1. a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1Listesi)
  b) 
  Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek2Listesi)

Yukarıda belirtilen bu listelerdeki tesis veya faaliyetlerin yükümlülükleri;

 • Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; Çevre Yönetim Birimini kurar ve/veya yetkili Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 • Ek-2listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder ve/veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 • Organize Sanayi Bölgeleri; yönetimleri bünyesinde en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alır veya Çevre Yönetim Birimini kurarlar,
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri veya bunların iştirakleri;  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş  çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti alırlar,
 • Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,

HİZMETLERİMİZ

 • Çevre Danışmanlığı
 • İl Uygunluk Yazısı
 • Geçici Faaliyet Belgesi
 • Valilik Tespit Raporu
 • Çevre İzin ve Lisansı
 • Atıksu Deşarj İzni ve Ruhsatı
 • Genel Atık Yönetimi