SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ

Her kurum, ekonomik bir çevrenin olduğu kadar sosyal bir çevrenin de üyesidir.

Kurumsal yönetim anlayışının bir gereği olarak, günümüzde kurumların tüm paydaşların en yüksek fayda sağlaması fikrinden hareketle yapılan faaliyetler, hem mevcut hem de potansiyel yatırımcılar, ortaklar, müşteriler, çalışanlar ve diğer tüm paydaşlar açısından büyük önem taşır.

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, organizasyonel düzeye kurumsal sürdürülebilirlik ifadesiyle aktarılırken, “bir kurumun, doğrudan ve dolaylı paydaşlarının (ortaklar, çalışanlar, müşteriler, baskı grupları, toplum vs.) ihtiyaçlarını, gelecekteki paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağını tehlikeye atmadan sağlanan kalkınma” olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, kurumsal sürdürülebilirlik en yalın anlatımıyla; sürdürülebilir kalkınma kavramının organizasyon düzeyine indirgenmesi olarak ifade edilebilir.

Birbiriyle ilişkili olan çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda eş zamanlı olacak şekilde bir denge sağlanması ve bu dengenin toplumun farklı gruplarının tümünün faydasına yönelik olması gerekmektedir.

Kurumların sürdürülebilirlik stratejileri, değişen çevreye uyum sağlayarak ekonomik büyümeyi ve hayatta kalmayı sağlayabilmeleri için ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere bölünmüş olan yaklaşımları, bütüncül olarak bir araya getirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kurumların, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için ekonomik, sosyal ve çevresel sermaye temellerini korumaları ve güçlendirmeleri gerekmektedir.

Kurumsal sürdürülebilirlik raporu, bir kurumun, günlük etkinliklerinin neden olduğu ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri hakkında yayınlandığı bir rapordur. Bir sürdürülebilirlik raporu, ayrıca kurumun değerlerini ve yönetim modelini de kapsar. Dolayısıyla, sürdürülebilirlik raporlaması kurumlara; ekonomik, çevresel ve sosyal konularda performanslarını ölçmek, anlamak, açıklamak ve sonrasında bu konularda stratejik hedefler koymak ve değişimi etkin yönetebilmek bakımından yardımcı olmaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi oluşturmak,

Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı almak ya da

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu hazırlamak için daha detaylı bilgi almak istiyorsanız uzman danışmanlarımıza başvurabilirsiniz.