Yönetim Kurulu Mesajı

Değerli Paydaşlarımız;

Küresel çapta ekonomik ve siyasi zorlukların yaşanmasının yanı sıra yapay zekadan, robotlardan, artırılmış gerçekliklerden bahsettiğimiz teknolojik gelişmelerin hayat bulduğu zamanlardayız. Bu gelişmeleri iyi izleyerek bu değişim sürecinde değerlerimiz doğrultusunda sektörümüzü ve dolayısıyla ülkemizi ileriye taşımak birincil hedeflerimizden olmuştur.

Bu hedeflerimize ise kaynak kullanımı azaltarak, sürdürülebilir yaşamı mümkün kılacak süreçler tasarlayarak ilerlemeyi kendimize görev edindik.

Kuruluşumuzdan bu yana sektördeki ihtiyaçları tespit edip teknolojiyi benimseyerek, kullandığımız otomasyon sistemlerini sürekli geliştirerek verimliliği artırıp enerji tasarrufu elde edilebilen ve daha etkin sonuçlar almada önümüzü açan yatırımlar gerçekleştiriyoruz.

Tesislerimizde kaynak kullanımı önleme ve azaltma amacıyla sıfır atık hedefine odaklıyız. Ekibimiz ve yatırımlarımız ile yakalamış olduğumuz başarı ve artırdığımız hizmet kalitemize eş zamanlı olarak sürekli iyileştirme politikalarımız gereği karbon ayak izimizi takip ediyor ve azaltıyoruz.

İklim değişikliği ve dünya kaynaklarının tükeniyor olması ile üretimde kullanılan hammaddelerin geri kazanımının kritik öneme sahip olduğu bugünlerde tüm dünya ülkelerinin benimsediği hammadde, kaynak ve yenilenebilir enerji kullanımlarını esas alan döngüsel ekonomi modelinin doğru atık yönetimsiz var olmasının mümkün olmadığının bilincinde ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen çalışmalar ile varlığımızı sürdürüyoruz.

Atığın değerli bir hammadde olarak ekonomiye kazandırılması gerekliliğinden yola çıkarak, hayata geçirdiğimiz atık yönetimine ilişkin Avrupa standartlarındaki teknolojik tesis yatırımları ile ülkemize değer yaratarak sektörümüze örnek olacak iyi uygulamalarla yaptığımız her yatırımda doğaya ve çevreye sorumluluklarımızın bilincinde olmaya devam edeceğiz.

NOW Danışmanlık A.Ş.

Yönetim Kurulu