ÜRÜN KARBON AYAKİZİ

ÜRÜN KARBON AYAKİZİ

Bir ürünün ya da hizmetin yaşam döngüsü süresince, hammadde ve üretimden, kullanımı, geri dönüşümü veya bertarafına kadar olan süreçte sera gazı emisyonlarının ölçülmesiyle hesaplanır. Bu analizin amacı, ürün veya hizmetlerin çevresel performansını karşılaştırmak ve en az kaynak tüketeni seçebilmektir. Üretim ve kullanım aşamalarında yüksek enerji ve hammadde gereksinimi olan süreçleri belirlemeye ve bunların etkilerini hesaplamaya yardımcı olur.

Üretim aşamalarını detaylandırmak, doğal kaynakları etkin kullanımını sağlamanın yanında gerektiğinde sürdürülebilir kaynaklar ile değiştirilmesine olanak vererek çevreye duyarlı üretim süreçleri geliştirilmesinde faydalı olacaktır.

KARBON AYAK İZİ HESAPLAMANIN YARARLARI

Karbon ayak izinin azaltılması ve maliyet tasarrufu

  • Tedarikçi çeşitliliği ve sayısının azalması
  • Üretim süreçlerindeki zayıf noktaların belirlenmesi
  • İşletmede verimlilik artışı
  • Enerji verimliliğinin arttırılması

Rekabet avantajı

  • Düşük karbonlu ürünlerle rekabetçi pozisyon güçlenir
  • Ürünlerin çevresel performansını paydaşlarla paylaşmak şirket imajını güçlendirir
  • Dünya pazarlarında ürünün pazarlaması kolaylaşır
  •