FİZİBİLİTE RAPORU

FİZİBİLİTE RAPORU NEDİR?

Planlanan yatırımlar için ekonomik, teknik ve finansal araştırmaların yapılması, bu araştırmaların sonucunda yatırımın karlılığının ne olacağını ortaya koyan çalışmaların bütünüdür. Bir başka deyişle, yatırım sürecinde yaşanacak olası durumların, kar-zarar analizlerinin yapılması yani yatırımın bir plana dökülmesidir.

Fizibilite Raporunun Hazırlanması

Yatırım kararı öncesi teknik, ekonomik, finansal ve yasal araştırmaların yapılması gerekmektedir. Fizibilite raporu, projenin SWOT analizi ile projeye ait fayda-maliyet analizlerini ortaya koymaktadır.

Fizibilite Aşamaları;

 • Pazar Araştırması
 • Teknik Araştırma
 • Finansal Araştırma
 • Organizasyonel Araştırma
 • Yasal Süreçlerin Araştırılması

Fizibilite raporu hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Üretilmesi düşünülen mal ve hizmetlerin tanıtımı
 • Pazar araştırması
 • Yer seçimi
 • Kapasite seçimi
 • Teknoloji ve makine/teçhizat seçimi
 • Üretim için gerekli hammadde ve malzeme temin olanakları ve olası maliyetler
 • Enerji ihtiyacı ve temin olanaklar
 • İhtiyaç duyulacak işgücü nitelikleri ve maliyetleri
 • Finansman planı ve yatırım harcamalarının yıllara dağılımı
 • Proje uygulama planı
 • Üretim maliyet tahminleri
 • Mali projeksiyonlar (yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı maddi fayda)
 • Projenin gerçekleşmesi ile milli ekonomiye sağlanacak faydalar

Fizibilite raporlarında; proje kapsamı, büyüklüğü ve niteliğine göre çalışmanın alanı daralabilir veya genişleyebilir.