ARGE ÇALIŞMALARI

Ar-Ge Nedir?

* Yaratıcı düşünce,

* Sürekli gelişim,

* Objektif değişim,

* Özgünlük,

* Gelecek vaat etme,

* Pazar beklentilerini ön görebilme,

* Beklentileri geliştirerek kolay ulaşılabilir şartlarda pazara sunabilmektir.

Ar-Ge’nin Önemi

Ar-Ge, işletmelerin dünyaya baktıkları pencereleridir. Pencerenin genişliği, işletmelerin pazar şartlarını görebilmeleri için önem arz etmektedir.

Yapılan yatırımın; pazarda uzun vadede tutunabilecek ve karlılık sağlayacak koşullar yaratması beklenmektedir. Bugün gelinen rekabet seviyesinde, zorlaşan pazar şartları ancak Ar-Ge çalışmaları ile aşılabilmektedir.

Rekabet ortamının hareketlenmeye devam etmesi, kar oranlarının azalması ve müşteri taleplerinin sürekli artması nedeniyle işletmelerin mevcut ürünleri ile aynı kar oranlarında yoluna devam etmesi pek mümkün olmuyor. Bu noktada yapılacak Ar-Ge çalışmaları; pazar ortamını farklı perspektiflerden görerek, kalıcı kar getiren hizmetlerin ortaya koyulmasını sağlamaktadır.

Ar-Ge Çalışmaları ile sağlanacak avantajlar ise;

–       Yenilikçi ürünlerin üretilmesi,

–       Ürün ve hizmetlerin kalite standartlarının yükseltilmesi,

–       Maliyet azaltıcı ve yüksek kalite niteliğinde yenilikçi tekniklerin geliştirilmesi,

–       Geliştirilecek yeni teknolojilerin; bilimsel temellere uygun, Ar-Ge’ nin tüm adımlarını kapsayan ve sonuçlarının faydalı çıktılar doğuracağı şekilde olması şeklinde sıralanabilmektedir.

Ar-Ge Danışmanlığı Hizmetleri

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine sağlanan destek ve teşvik mekanizmalarına yönelik tüm süreçlerde ihtiyaçlarınıza cevap vermek amacıyla, konusunda uzman mühendislerden ve vergi danışmanlarından oluşan geniş kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

 Bu kapsamda, Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve proje bazlı destekler olmak üzere tüm alternatifler değerlendirip, en uygun destek ve teşviklerden yararlanmanıza destek olmaktayız.

Bu kapsamda yapılacak çalışmaların her adımında;

  1. Mevcut durum analizinin yapılması ve raporlanması,
  2. Ar-Ge ve inovasyon stratejisinin oluşturulması
  3. Ar-Ge ve inovasyon hedef performans göstergelerinin ve ölçüm yöntemlerinin oluşturulması
  4. Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin tasarımı
  5. Ar-Ge Merkezi El Kitabının oluşturulması

Danışmanlığımız, projenin başından sonuna kadar Sizlere hizmet verilme süreçlerini kapsamaktadır;

  • Projenizin olgunlaşması ve yazımını gerçekleştirilmesi ve ilgili kuruma sunulması,
  • Onay sürecinde, kurul ve hakem ziyaretlerinde yol göstererek kabul olasılığının arttırılması,
  • Kabul sonrası, proje bitene kadar ara raporları, şartname vb. raporlamaların hazırlanması,
  • Yeni proje fırsatları çıktığında sizleri bilgilendirerek projelerinizi birlikte kurgulanması.