ISO 14001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

İşletmelerin yürüttüğü faaliyetlerde çevreye verdiği zararı minimize etmek, doğal kaynakları verimli kullanmak, sürekli iyileştirme prensibi doğrultusunda oluşan atıkları en aza indirmek ve çevre ile ilgili yasal şartlara uyum sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir yönetim sistemidir. Bu kapsamda, işletmelerin çevresel zararlarını en aza indirirken hammadde ve enerji tüketimini de azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin İçeriği

  • Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
  • Çevre Politikası
  • Çevre Programının Geliştirilmesi ve Sorumlulukların Tanımlanması
  • Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi
  • Çevre Prosedürlerinin Tanımlanması
  • ISO 14001 Standardı Maddelerinin Yorumlanması
  • Diğer Yönetim Sistemleri ile Olan Farklar ve  Benzerlikler
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar

NOW Danışmanlık tarafından, işletmenizde ISO 14001 standardının tüm şartlarını yerine getirerek sistem belgelendirmenizi destekler ve ihtiyaç duymanız halinde sistemin devamlılığı için danışmanlık hizmeti verilmektedir.