Üretim Tabanlı Sıfır Atık

ATIK YÖNETİMİ NEDİR?

Endüstriyel üretim faaliyetlerinin ilk aşamasından itibaren oluşan atıkların ve yan ürünlerin; oluşumunun önlenmesi, minimizasyonu, yeniden kullanılması, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, taşınması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetim süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir.

ATIK DEĞİL HAMMADDE

Döngüsel ekonomi, üretim sürecinde oluşan atığın tekrar değerlendirildiği, bu sayede hammadde maliyetlerinin minimize edildiği, kaynak verimliliğinin maksimumda tutulduğu, sürdürülebilirlik ve inovasyon tabanlı bir üretim modelidir.

Sürdürülebilir üretim, sanayi kuruluşlarının sürdürülebilirliği üretim ve tüketim süreçlerinin tamamında bir strateji haline getirmesidir. Bu çerçevede atık optimizasyonu tabanlı üretim için, hammadde ve atık akımları analiz edilerek atıkların önlenmesi ve azaltılması için öneriler hazırlanır. Böylece, bertaraf maliyetleri hesaplanarak maliyet tasarruf önlemleri ortaya konur.

Tanımlama:

  • Üretim prosesinin hammadde girişinden, ürün çıkışına kadar tüm süreçlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi,
  • Atık tanımlamalarının yönetmeliğe uygun şekilde yapılması ve sınıflandırılması (atıkların ve kodlarının tespiti ve sınıflandırılması (tehlikeli, tehlikesiz ve ambalaj atıkları v.b.))
  • İhtiyaç olunan atıklar için akredite laboratuvarlarda analiz hizmetlerini organize edilmesi,

Sistem Tasarımı:

  • Atık yönetimi talimatlarının hazırlanması ve organizasyonel yapının oluşturulması,
  • Gerekli ekipman temini ve eğitimlerin verilmesi,
  • Atıkların kaynağında ayrı toplanması için uygun atık toplama noktalarının oluşturulması,

Operasyon:

  • Atıkların etiketlenmesi ve ambalajlanması,
  • Atık Geçici Depolama Alanlarının yasal kriterlere uygun şekilde yapılması/ yaptırılması,
  • Atıkların geri kazanım/nihai bertaraflarıyla ilgili projelerin hazırlanması,
  • Atıklar için uygun lisanslı firmaların tespiti ve gönderimlerinde koordinasyon sağlanması,

Raporlama:

Çalışmalar kayıt altına alınması ve ilgililere raporlamaların yapılması.