TS/EN ISO 17025 - DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ

SO/IEC 17025, bir laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılanması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır. Bu uluslararası standart, test, kalibrasyon işlemlerini gerçekleştiren tüm organizasyonlar için uygulanabilir.

ISO 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Temel Eğitimi

Eğitimin İçeriği

 • ISO 17025 Kalite Yönetim Sistemine Giriş
 • Akreditasyon Nedir ve Süreç Nasıldır,
 • Laboratuvar Kalite tanımlamaları,
 • Kalitenin Tarihçesi,
 • Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili Temel kavramlar,
 • Şikayetler
 • Uygun Olmayan Deney ve/veya Kalibrasyon İşleminin Kontrolü
 • İyileştirme
 • Düzeltici Faaliyet
 • Önleyici Faaliyet
 • Kayıtların Kontrolü
 • İç Tetkikler
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • TS/EN ISO 17025 Yönetim Şartları Standart Maddeleri
 • TS/EN ISO 17025 Teknik Şartları Standart Maddeleri
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

ISO 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı

Standardın maddelerine karşılık oluşturulması gereken dokümanlar ve bu dokümanların sağlaması gereken şartların açıklanması.

 • Atıf yapılan standartlar
 • Terimler, tarifler
 • Yönetim şartları
 • Yönetim sistemi
 • Kalite el kitabı
 • Prosedürler
 • Talimatlar
 • Dış kaynaklı dokümanlar
 • Doküman listeleri
 • Dokümanların kodlanması
 • Dokümanların kontrolü
 • Kayıtlar