YAŞAM DÖNGÜ ANALİZİ (LCA)

Yaşam Döngü Analizi (LCA)

Yaşam döngüsü analizi; ürün, hizmet ya da prosesin hammaddenin elde edilmesinden başlayarak, üretim, kullanım, nakliye ve bertaraf süreçlerine kadar tüm yaşam döngüsü boyunca, kaynak kullanımı ve atık miktarı dahil, çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçüldüğü ve raporlandığı bir değerlendirme yöntemidir.

Aşamaları:

  1. Hammadde Üretimi: Ürünü oluşturmak için gereken bir ya da daha fazla hammaddenin üretimi
  2. Ürün veya Hizmet Üretimi: Ürün veya hizmetlerin oluşturulma aşaması
  3. Tüketim / Ürün ya da Hizmet Kullanım: Ürün müşteriye sunulduktan sonraki kullanım aşaması
  4. Geri Dönüşüm: Ürünün tekrar hammadde olarak dönüşüm aşaması
  5. Bertaraf: Ürünlerin geri dönüşüme alınmadığı durumlarda imha etme aşaması
  6. Nakliye: Tüm ara basamaklar dahil olmak üzere ürün yada hizmetin lojistik aşaması
LCA_Framework
ISO 14040 ve 14044’e göre Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
(LCA) Çerçevesi ve Uygulamaları
 • Yer Seçimi Çalışması Yapılması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Makine-Ekipman Seçimi Yapılması
 • ÇED Kararlarının Alınması
 • Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre İzin ve Lisansı Belgelerinin Alınması
 • Anahtar Teslim Teknik Danışmanlık Yapılması