EKO ETİKET (EPD)

Eko Etiket Nedir?

Ürün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca, hammadde temininden üretim ve kullanım süresince, çevresel etkilerinin belirli sınırların altında olup azaltıldığını gösteren, Avrupa ve küresel kapsamda kabul edilen ve güvenilen etikettir. Bu uygulamanın amacı insanların ekolojik olan çevre dostu ürünlere yönelmesini sağlamaktır.  Bu sayede ürün veya hizmetin çevresel etkileri en aza indirgenecektir.

Eko-etiketler, bu etiketi taşıyan ürünlerin çevresel açıdan öncelikli ürünler olduklarını göstermek için kullanılır. Amaç, tüketicileri, çevresel özelliklerine bakarak ürün almaya teşvik etmektir. Eko-etiketler ürünlerin yanı sıra şirketlerin tanıtımına da katkıda bulunan çevresel kimlikler olarak değerlendirilebilir. Bu tür uygulamalarda çevresel etiketler pazarlama ya da satış aracı olarak kullanılmaktadır.

EU Ecolabel

Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi tarafından kurulmuş çevre etiket sistemidir. 2018 yılının Mart ayından itibaren toplamda 70099 ürünü kapsayan 2091 kayıtlı lisans bulunmaktadır. Başta 27 Avrupa Birliği ülkesi ile birlikte Norveç, İzlanda ve Lüksemburg olmak üzere tüm dünyada geçerli olan bir etikettir.

Türkiye Çevre Etiketi

Türkiye’de üretilen, dağıtılan, ihraç edilen veya ithalat yoluyla piyasaya sunulan ürün ya da hizmetlerin çevreye duyarlı ve çevre dostu olduğunu gösteren Çevre Etiket Sistemidir. Türkiye’de geçerli bir etikettir.

Nordic Swan

Nordic Council of Ministers tarafından kurulmuş etiket sistemidir. 200’den fazla ürün çeşidine sahip 60 ürün grubuna etiket alınamasına imkan sağlar. Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç olmak üzere tüm dünyada tanınan bir etikettir.

Blue Angel

Alman devleti tarafından kurulmuş etiket sistemidir. Yaklaşık 1500 şirketten, 12000 bu etikete sahiptir. Almanya başta olmak üzere tüm dünyada tanınan bir etikettir.

Değerlendirme Kriterleri

Eko etiket, kişisel bakım ürünleri, deterjanlar, giyim ürünleri ve mobilyalar dahil daha birçok ürün ve hizmet grubuna uygulanması mümkündür. Her bir ürün grubuna yönelik farklı kıstas ve başvuru formu bulunmaktadır. Başvuru yapanın bu kıstasları göz önünde bulundurması tavsiye edilir. Bu kıstaslarda genel olarak dikkate alınan çevresel etkiler ise şöyle sıralanabilir:

 • Çevre kirliliği
 • Enerji tüketimi ve yönetimi
 • Atık üretimi ve yönetimi
 • Kaynak kullanımı, kaynakların tükenmesi
 • Doğal kaynak yönetimi
 • Biyo-çeşitlilik
 • Ekosistem sağlığı
 • İnsan sağlığı

1.Adım

Eko-Etiket alınacak ürün için üreticiler, ithalatçılar, servis sağlayıcılar, satıcı ve
perakendeciler tarafından yetkili kuruma başvuru yapılır.

2. Adım

Başvuru sahibi tarafından verilen bilgilere dayanarak, yetkili kurum ürünün resmi kıstaslara; başvuru değerlendirme ve doğrulama gereksinimlerine uygun olup olmadığını
doğrular.

4. Adım

Yetkili kurum sözleşmeyi Avrupa Komisyonu’na bildirir (yetkili kurumlar tarafından verilen bilgiler Eko-Etiketi kullanıcıları için Komisyonun oluşturduğu kayıtlara geçer).

3. Adım

Başvurunun son doğrulaması yapıldıktan sonra yetkili kurum, başvuran ile  bir sözleşme yapar.

Eko-Etiketin verilme kararı, başvuruyu alan yetkili kurum tarafından;

 • Ürünün ilgili kıstaslara uygunluğu doğrulandıktan,
 • Başvurunun değerlendirme ve doğrulama gereksinimlerine uygun olduğu onaylandıktan,
 • Yukarıda bahsedildiği gibi gerekirse yetkili kuruma danışıldıktan sonra verilir.

Eko-Etiket Avantajları Nelerdir?

Çevre kirliliğine ve küresel ısınmaya dikkat çeken bu uygulama sayesinde insanlar bilinçlenecek ve ürün alırken doğaya zara vermeden hazırlanmış olanlar tercih edilecektir. Bu yönü ile ürünleri avantajlı bir konuma sokan eko etiket, satışların artmasına yardımcı olacaktır. Bu ve bunun gibi daha birçok avantajı olan bu uygulama sayesinde üreticiler doğaya zarar vermemeleri için teşvik edilmiş olacaktır. Hem üretici hem tüketiciyi bilinçlendiren bu uygulama sayesinde doğaya verilen insan zararı en aza indirgenmeye çalışılmaktadır.

Öte yandan, Eko-Etiket uygulaması üreticilerin hem ihracatta avantajlı duruma geçebilmesine hem de iç pazarda ürünlerinin tercih edilmesine de imkan sağlamaktadır.

Sürdürülebilir Çevre İçin Eko Etiket

Ekolojik Döngünün Sağlıklı Gerçekleşmesi İçin Eko Etiket

Sağlıklı Yaşam İçin Eko Etiket Şart