ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ

İşletmenizdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, sistem performansını sürekli iyileştirilmeler ile arttırmak ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklere uyum sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir yönetim sistemidir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin İçeriği

  • ISO 45001 Standardındaki Temel Terim ve Kavramlar,
  • ISO 45001 Standardı Maddelerinin Yorumlanması
  • Dokümantasyon şartları,
  • Örnek Dokümantasyon çalışmaları,
  • Acil Durum ve Risk Analizlerinin Belirlenmesi,
  • Diğer Yönetim Sistemleri ile Olan Farklar ve  Benzerlikler
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimde standarda göre hazırlanması gereken dokümanlar ve tutulması gereken kayıtlar, zorunlu olmasa da hazırlanması gereken dokümanlar ve tutulması gereken kayıtlar ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

NOW Danışmanlık tarafından, işletmenizde ISO 45001 standardının tüm şartlarını yerine getirerek sistem belgelendirmenizi destekler ve ihtiyaç duymanız halinde sistemin devamlılığı için danışmanlık hizmeti verilmektedir.