ÇEVRE VE SIFIR ATIK EĞİTİMLERİ

Sıfır Atık Eğitim süreci, bireylerin doğal kaynakları verimli olarak kullanması, sürdürülebilir çevre ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi, tüketim alışkanlıklarının ve buna bağlı oluşan atıkların yönetimine ilişkin bilinçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaları kapsamaktadır.
• Atık nedir?
• Sıfır Atık nedir?
• Sıfır Atık felsefesi nedir?
• Geri Dönüşüm nedir?
Eğitimin sonrasında her bireyin daha bilinçli birer tüketici olması amaçlanmaktadır.