KURUMSAL KARBON AYAKİZİ

KURUMSAL KARBON AYAKİZİ

Havadaki sera gazlarının artması ile birlikte ortaya çıkan iklim değişikliği nedeniyle, işletmeler, iş süreçlerini tekrar değerlendirip düşük karbonlu yaklaşımlara yöneltmiştir. İklim değişikliği ile mücadelenin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, firmaların çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri tüketiciler için de tercih sebebi olmaktadır.

Karbon yönetimi ise mevcut durum analizi ve hesaplanmasının ardından işletmelerin iş süreçlerini inceleyip emisyon azaltımı için gerekli önlemleri belirlemesi ve uygulamasıdır. Önleyip azaltılamayan ise denkleştirilebilir. Bu çalışmalarını halkla paylaşıp, erken ve gönüllü girişimlerde bulunan işletmelerinse tanınırlığını artmaktadır. Neticesinde rekabete dayalı bir iş ortamında uzun dönem başarıyı garanti altına alabilir.

Karbon Ayak İzi, Kyoto Protokolü tarafınca belirlenmiş üretim ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan sera gazlarının etkilerinin karbondioksit (CO2) cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır. Karbon ayak izi çalışmaları üretimde ve tedarik zincirinde verim arttırma, kaynak ve enerji verimliliği sağlama ve pazarlama açısından fayda sağlamaktadır.

ISO 14067 standardı kapsamında işletilir.

KARBON AYAK İZİ HESAPLAMANIN YARARLARI

Karbon ayak izinin azaltılması ve maliyet tasarrufu

  • Tedarikçi çeşitliliği ve sayısının azalması
  • Üretim süreçlerindeki zayıf noktaların belirlenmesi
  • İşletmede verimlilik artışı
  • Enerji verimliliğinin arttırılması

Rekabet avantajı

  • Düşük karbonlu ürünlerle rekabetçi pozisyon güçlenir
  • Ürünlerin çevresel performansını paydaşlarla paylaşmak şirket imajını güçlendirir
  • Dünya pazarlarında ürünün pazarlaması kolaylaşır