SİMÜLASYONUN TEMEL AMACI NEDİR?

İşletmelerdeki finansçı olmayan çalışanların temel finansal tanım ve kavramları ve bu kavramların birbirleriyle ilişkilerini anlayıp, farklı fonksiyonlardan oluşan ve eşgüdümlü çalışması gereken işletme fonksiyonların önceliklerini yaşayarak özümsemelerini sağlayanken bu işletme fonksiyonlarının eşgüdüm içinde çalışmaları gerekliliğini yaşatan bir oyun…

Neden KaptanKim® Finansal Şirket Simülasyonu?

  • Çalışanlar; “En iyi tecrübe, yaşanan tecrübedir” ilkesi ile deneyimi yaşıyorlar.
  • Sunumlu bir eğitimden öte, yaşayarak öğrenme metodolojisi uygulanıyor.
  • Her çalışanın bir patron gibi işini yönetebilme ve işe makro açılardan bakabilme becerisinin yaşayarak kazanması sağlanıyor.
  • Patrona empati geliştirmesi destekleniyor.
  • Şirketlerin yönetim dinamiklerini çalışanlara öğretiyor.
  • Paranın yönetimi ve basit finansal tablolar hakkında tecrübe edindiriyor.
  • Kriz süreçlerinde doğru davranış modelleri geliştirilmesine katkı sağlıyor.
  • Piyasa ve rekabet analizinin önemini öğretiyor.
  • Şirketlerin aldıkları yönetsel ve yatırım kararlarının ve uygulanış şeklinin başarıya etkisini yaşatıyor.
  • Tüm katılımcılar, kişisel hırsların organizasyonlarına verdikleri zararları yaşıyorlar.

OYUNDA NELER YAPIYORUZ?

SİMÜLASYON NASIL OYNANIR?