Mavi yaka eğitimleri sektör ve kurum ihtiyacına yönelik uzmanlık eğitimleri, teknik eğitimler ve yetkinlik eğitimleri olarak yapılandırılmaktadır. Eğitimleri planlarken, eğitim alacak kitle sorumluluk düzeyine göre sınıflanmalıdır:
– Mavi yaka yönetici eğitimleri

– Mavi yaka çalışan eğitimleri

Eğitim organizasyonlarının başarıyla gerçekleşmesini sağlamak için; eğitim içeriği, eğitmen ve uygulama yöntemi doğru belirlenmeli ve tüm detaylara kurumla birlikte karar verilmelidir.

Mavi yaka eğitimleri amacı:

Hizmette mükemmellik, kalite, ekip çalışması, çatışma yönetimi, hedef odaklılık gibi, mavi yaka yönetimi ile ilgili birçok konuda,

uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimler, mavi yaka personelin gelişimine ve performansına katkıda bulunur.

                       

mavi yaka eğitimi
seminerler
mavi yaka eğitimleri
uygulamalı eğitimler
mavi yaka
personel eğitimi

Mavi yaka yönetimi eğitimleri sonrasında, eğitim değerlendirme formları ve eğitim değerlendirme raporu paylaşılarak; eğitimin işe yansıması için öneriler ve aksiyon planı sunulmaktadır.

Eğitim memnuniyetini sağlayan önemli unsurlar:

Eğitim amacının net olması
Sektörel ihtiyaçların bilinmesi
Kuruma özgü ihtiyaçların bilinmesi
Katılımcı kitle ihtiyaçlarının bilinmesi
Katılımcı kitleye uygun ortak içerik, konu seçimi, uygulama, vaka çalışması ve örnekler vb. yapılandırılsa da; her katılımcının kendi ihtiyaçlarının, sorun ve sorularının eğitim içinde çözümlenmesi
Farklı kademelerdeki katılımcıların farklı ihtiyaçlarının olacağının bilinmesi ve eğitimin buna göre yapılandırılması

Mavi yaka eğitimi organizasyonunda dikkat ettiklerimiz:

Çalışanın hem iş hem de özel hayatına uyarlayabileceği bilgiler, örnekler ve uygulamalar
Çalışanın kıdemine saygı ve öğrenmeye açıklık ilkesi gereği her yeni günün bir başlangıç olduğu ilkesi
Katılımcı kitlenin farklılıklarını kapsayacak grup çalışmaları ve uygulamalar
Yaşayarak öğrenme etkinliğini sağlayacak grup çalışması ve uygulamalar

Eğitim içerikleri, eğitim alan kurum yöneticileri ile birlikte belirlenir.

Eğitimde paylaşılacak örnek ve uygulamalar, katılımcı grubun mevcut düzeyine, tecrübesine ve ihtiyacına uygun olarak şekillendirilir. Sınıf eğitimleri, seminerler, outdoor eğitimler veya kurum ihtiyaçlarına uygun proje çözümleri sunulabilir.

Kurumunuzun eğitim ihtiyaçlarına özel eğitim planlaması yapabilmemiz için bizimle temasa geçin…

Personel eğitimi organizasyonları, kurumunuz için çalışan tüm kadrolardaki personelin, teknik yeterliliklerini ve kişisel yetkinliklerini yükseltmeyi amaçlar.

 

Personel eğitimleri yöntemi, eğitim konusuna göre; sınıf eğitimi, outdoor eğitimi, uygulamalı eğitimler olarak düzenlenir.

 

Eğitim alacak kişilerin görevi, unvanı ve şirketin kendilerinden beklentisine göre, eğitim konusu seçilmelidir.

 

Personel eğitimi ile elde edilecek faydalar: 

kurumsal eğitimler

. İş ve yetkinlik bazlı performansının yükselmesi

. Toplam performansın yükselmesi

. Kurum içi çatışmaların ve hedefsiz yoğunluğun azalması

. Kurum içi iletişimin artması

. İş motivasyonunun artması

. Hedef odaklı çalışma bilincinin oluşması

 

 

 

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Etkili Planlama:

Kuruma özel eğitim ihtiyaç analizi hizmetimizle, etkin planlamaya dayalı hedef odaklı organizasyonlar gerçekleştirmekteyiz.

Eğitim danışmanlarımız, teorik ve pratik bilgi birikimleriyle, sektöre ve kuruma özel çözümler geliştirmektedir.

Eğitim yöntemi, içerik ve uygulamalar; beyaz yaka eğitimleri, mavi yaka eğitimleri ve yönetici eğitimleri için farklılaştırılarak hazırlanır.

Eğitimlerin faydası; eğitime katılacak personelin mevcut düzeyine ve gelişime açık alanlarına göre tasarlanmasıyla ilişkilidir.

 

personel eğitimleri

Personel eğitimi konuları 

üç ana başlıkta sınıflandırılmaktadır:

 

1- Uzmanlık Eğitimleri

 

2- Yetkinlik Eğitimleri (Kişisel Gelişim Eğitimleri)

 

3- Oryantasyon Eğitimi

 

Uzmanlık eğitimleri; personelin rol ve sorumluluklarına

uygun şekilde iş bilgisini, teknik bilgi ve becerilerini

geliştirmeyi hedefler.

Yetkinlik eğitimleri; kurum kültürü ve kurumsal değerlere uygun şekilde ortak bir bilinç oluşturmayı ve personelin rol ve sorumluluklarına uygun olarak kişisel yetkinliklerini geliştirme hedefi taşır.

Oryantasyon eğitimi, yeni başlayacak personel için uygun eğitimlerdir. Oryantasyon kitapçığı ve intranet (kurum içi haberleşme sistemleri) ile desteklenmesi yanında, mutlaka yüz yüze eğitim yöntemlerinden faydalanarak ve eğitim süresi açısından sıkıştırılmadan gerçekleştirilmelidir.

 

Personel eğitimleri alacak firmalara tavsiyeler:

 

 • Eğitim alacağınız danışmanın, eğitim verdiği konuyla ilgili teorik bilgisinin yanında, iş tecrübesi olduğundan emin olun.
 • Eğitim planını yaparken, şirketinizde günlük hayatta en çok problem yaşadığınız konulardan başlayın.
 • Tüm eğitim planını yapmadan önce, en önemli konudaki ilk üç eğitimi gerçekleştirdikten ve sonuçları gördükten sonra yapın.
 • Farklı kademelerdeki çalışanlar için farklı gruplarda eğitim düzenleyin. Bir personelin, bazı konularda yöneticisiyle birlikte eğitim alması verimli değildir.
 • Eğitim planını yukarıdan aşağıya bir sistematikle gerçekleştirin. Özellikle yöneticilik ve kişisel gelişim eğitimlerinde (iletişim, toplantı yönetimi, çatışma yönetimi vb., yöneticilerin almadığı eğitimi alt kadroların alması sorunlara sebep olmaktadır.

 

Şirket organizasyonları kurumun imajını ve tüm paydaşlarının memnuniyetini etkileyen, başarısı detaylarda gizli organizasyonlardır.

Organizasyon hedefi, katılımcı kitlenin beklentileri ve bütçe üçlüsü düşünülerek; ideal sonuçlar üretilir. En büyük, en pahalı, her zaman en iyi organizasyon sonucunu üretmez.

 

Şirket Organizasyonları

 

 • Şirket etkinlikleri / şirket aktiviteleri
 • Motivasyon etkinlikleri / motivasyon aktiviteleri
 • Personel Gecesi
 • Çalıştay, arama konferansı, arama toplantıları
 • İçerikli kurumsal organizasyonlar
 • Eğitim seminerleri

Professional Life Institute, 2010 yılında, danışman kadrosunun farklı sektörlerdeki güçlü tecrübelerine dayanarak kuruldu.

Çok sayıda kuruma verdiği eğitim, danışmanlık ve organizasyon hizmetlerinde, uzman ekibinin deneyimleri ve müşteri odaklılık anlayışı sayesinde, memnuniyet oranı yüksek, güçlü referanslara sahip oldu.