SİMÜLASYON NASIL OYNANIR?

Program; bir şirket yönetim simülasyonu olup, pratik bir uygulamadır. Herhangi bir teorik bölüm ya da eğitim sunumu olmayacaktır.
Program başında katılımcılara program hakkında gerekli bilgiler verilecek olup, ekiplerin oluşturulmasının ardından oyuna başlanacaktır. İhtiyaca göre, oyunun ilk bir ya da iki aylık dönemi için, moderatörlerimiz ekiplere rehberlik edeceklerdir. En geç üçüncü oyun ayı itibariyle her ekip yalnız kalacaktır.

Oyunumuz; dörder kişilik(birer tane Genel Müdür, Operasyon Müdürü, Satış Müdürü, Finans Müdürü) tercihan dört en az üç şirket halinde oynanmaktadır. Sanal şirketlerimizde yer alan postların genel teamüllere uygun birer görev tanımı bulunmaktadır ve oyuncular bulundukları postun yetkilerini aşamazlar. Beher şirket içindeki görevler üçer aylık periyodlar halinde rotasyona tâbi tutulur böylece her oyuncunun her postta görev yapmaları sağlanır.

Oyun süresinin yarısı normal yarısı da ön tanımlı on dört senaryonun bir kısmının ya da tamamının devreye alınacağı kriz koşullarında oynanır.
Oyun sırasında, habersiz denetlemeler yapılacak ve kaydî ile nakdî para miktarları kontrol edilecektir. Uyumsuzluk halinde fazla nakde el konulacak, fazla kayıtlar da düzeltilecektir.

Dört bölgeye ayrılmış Türkiye’de oynanacak oyunumuzun başında; kurulan sanal şirketler, üretecekleri ürünler çerçevesinde tesis(fabrika) ile ilgili bölgede satış yapabilmeleri için gerekli olan irtibat ofislerini nerelerde kuracakları kararını verir ve yatırımları yaparlar.
Programın sona ermesinin ardından, yaklaşık yarım saat sürecek bir değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Bu değerlendirmede; katılımcıların genel hataları paylaşılacak ve kendilerini değerlendirmeleri istenilecektir.

Oyun süresince ödemeler nakit ya da çek ile yapılabilecek olup, her satış için fatura kesilecektir.
Oyun süresince en fazla bir saat sürecek öğle yemeği arası dışında ara, mola verilmemektedir. Program süresince çay, kahve içmek ve atıştırmalıklar yemek, dışarı çıkmak serbesttir.

 

NOT:
Katılımcı firmanın talep etmesi durumunda oyun başına yaklaşık bir saatlik temel kavramlara (nakit, çek, enflasyon, deflasyon, resesyon, bilanço, nakit akış tablosu, bütçe, valör, vade, döviz, fatura, irsaliye, ekonomi, iktisat, …) ilişkin bir sunum konulabilmektedir. Bu durumda oyunun yetişmesi için birkaç oyun ayı ekonomik faaliyette bulunulmadan geçilebilecek ya da oyun süresi uzayacaktır.
Simülasyon; kural paylaşım oturumu ve simülasyon sonundaki değerlendirme oturumu dâhil, ortalama 8-sekiz- saat sürmektedir.

Katılımcı kazanımları.

 • Kurumunda tam ve gerçek bir rotasyona tabi olur:

  • Temel finans kavram ve analizlerini, kurumun üretim, satın alma, pazarlama, finans gibi değişik bölümlerinin bakış açısı ile yaşar,

  • Şirket süreçlerini anlayıp ortak bir yaklaşımla bakma yetkinliği kazanır

  • Süreçlere daha fazla katkı sağlama ve faydalı olma isteği duyar

 • Kârlılık analizi, bilanço, gelir tablosu ve diğer malî göstergeleri anlamlandırmayı öğrenir

 • Şirketteki nakit akışı hakkında bilgi sahibi olur,

 • Kısıtlı kaynakların daha iyi kullanımının, kurumun bütününe olan etkisini görür

 • Satın alma kararlarının, verimlilikteki değişikliklerin ve kaynak yönetiminin, şirketin kârlılığına ve malî duruma etkilerini anlar,

 • Kriz yönetimi tecrübe edilir.

Kurumsal kazanımlar.

 • Operasyonun nasıl çalıştığını herkes öğrenir,

 • Kurum içinde takım ruhu gelişir,

 • Çalışanların krizler karşısındaki tepkileri ortaya çıkarılır ve varsa hatalardan ders çıkarması imkânı sunulur,

 • Üretim, satış ve pazarlama, finans çalışanları birbirlerinin empati kurmaları sağlanır,

 • Çalışanların faaliyetlerini kurumun iş stratejisiyle uyumlu hale getirmesine yardımcı olur

 • Yönetim kararlarının anlaşılması kolaylaşır ve yönetime güven yükselir.

 • Çalışanların daha önce almış oldukları eğitimlerin kazanımlarını da ortaya koymaya yardımcı olur.