Karbon Ayak İzi Danışmanlığı

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek amacı ile gerçekleştirmiş oldukları tüketim ve üretim faaliyetleri sonucunda dünyada bir iz bırakmaktadırlar. Birim karbondioksit cinsinden ölçülen, kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. faaliyetlerinden kaynaklanan toplam sera gazı emisyon miktarıdır. Karbon ayak izinin doğal yaşamdaki somut karşılığı, küresel ısınma, iklim değişikliği ve bunlara bağlı olarak doğal yaşam dengesinin bozulmasıdır. Tercih etmiş olduğumuz yaşam biçimi, tüketmiş olduğumuz ürünler karbon ayak izi miktarını önemli ölçüde etkilemektedir. Tesisinizdeki faaliyetlerinize bağlı oluşan ve küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olan karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarınızın, CO2 eşleniği cinsinden çevreye verdiği zararın sayısal olarak hesaplanıp raporlanmasını içeren hizmetimizdir. Karbon ayak izi hesaplarken izlediğimiz yol şu şekildedir;

Amacın belirlenmesi: Karbon ayak izi hesaplaması ile ulaşılacak amaçların belirlenmesidir. Örneğin, Karbon ayak izi sonuçları CO2 azaltım hedefleri belirlenmesinde ve CO2 azaltım tedbirlerinin tanımlanmasında kullanılabilir.

Sınırların belirlenmesi: Amaç belirlendikten sonra firma karbon ayak izi için sınırları belirlemek üzere çeşitli seçimler yapmalıdır. Kurumsal raporlama için en çok kullanılan kapsam, operasyonel kontrol kapsamıdır. Bu organizasyonun, günlük operasyonel kontrolleri altında olan tüm faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini hesaplayacak ve sorumluluğunu alacaktır anlamına gelmektedir.  Firmanın kendi faaliyetleri dışındaki bazı salımlarda bu kapsamda dikkate alınacaktır.

Verilerin toplanması ve emisyon faktörlerinin uygulanması: Ayak izinin sınırları ve kapsamı üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra, faaliyetlere dair veriler toplanıp, emisyon faktörleri ve küresel ısınma potansiyelleri hesaplanabilir. Bilgilerin bu şekilde toplanmasına envanter denir. Emisyon faktörleri her ülkede farklılık gösterebileceği gibi zamanla değişebilir. Emisyon faktörleri için IPCC kılavuzu ve WBCSD’nin GHG Protokolü 2007 gibi birçok kaynak mevcuttur.

Sonuçların değerlendirilmesi ve ayak izinin raporlanması: Rapor saydam olmalıdır ve yapılan seçimler, varsayımlar açık bir şekilde ifade edilmelidir. Rapordaki bilgilerde seçilmiş olan referans (baseline) yılı, örnek 2010 yılı, ile karşılaştırma yapılmalı, veriler ve hesaplamalardaki olası belirsizlikler (doğruluk) belirtilmelidir.