Geçici Faaliyet Belgesi ile İzin ve Lisans Başvuru Süreçleri Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın almış olduğu İvedi karar.

Geçici Faaliyet Belgesi ile İzin ve Lisans Başvuru Süreçleri Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın almış olduğu İvedi karar.

 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında firmaların yapmakla yükümlü oldukları; Çevre İzin ve Lisansı Uygunluk Başvurusu, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisansı, belge yenileme, eksiklik bildirimi dönüşü gibi süreçlere ilişkin başvuruların zamanında yapılmaması nedeniyle yaşanabilecek iptal ve cezalı başvuru süreçlerine sebebiyet verilmemesi için söz konusu başvuruların süresi içerisinde eksiklik dahi olsa yapılması önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, daha önce Entegre Bilgi Sistemi e-izin uygulaması üzerinden yukarıda belirtilen başvuru süreçlerinin kaçırılması nedeni ile yaşanmış olan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla 30.04.2020 tarihine kadar olan süre e-izin sistemine ilave edilecektir.

Paylaş
Bağlantıyı kopyala