Sera Gazı Doğrulama Faaliyetlerinin Ertelenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından alınan karar;

Sera Gazı Doğrulama Faaliyetlerinin Ertelenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından alınan karar;

Covid-19 salgını nedeniyle, bahse konu son tarihe ilişkin sürenin uzatılma gereği hasıl olmuştur. Bilindiği üzere, tesislere gerçekleştirilen saha ziyaretleri, doğrulama işlemlerinde elde edilen verinin sağlıklı ve güvenilir olması açısından sürecin en önemli adımlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Hal böyle iken, olağanüstü durumun boyutları ve etki süresinin belirsizliği nedeniyle, doğrulayıcı kuruluşların henüz gerçekleştirilememiş saha ziyaretlerinin gerçekleştirilebilmesi için 2019 yılı sera gazı emisyon doğrulama raporlarına yönelik iş ve işlemlerin, bu yıla mahsus olarak, 01 Eylül 2020-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yürütülmesi uygun mütalaa edilmektedir. Öte yandan, doğrulayıcı kuruluşlar tarafından 2019 yılı sera gazı emisyon doğrulaması tamamlanmış ve Bakanlığa e-posta ile beyan edilmiş tesislere ilişkin son bildirim tarihi, görülen lüzum üzerine ve söz konusu yönetmeliğin ilgili hükmü gereğince 1 Haziran 2020 olarak revize edilmiştir.

Paylaş
Bağlantıyı kopyala